top of page
Фотограф Ted Estos

Teātra studija bērniem 3.-6  gadiem.

"Miega teātris" aicina bērnus vecumā no 3 līdz 6 gadiem uz nodarbībām teātra studijā.

 

Nodarbību mērķis studijā pašiem mazākajiem nav lomu mācīšanās un to precīza izpilde, bet gan radoša attīstība, izziņas aktivitātes, runas, rupjās un smalkās motorikas attīstība.

Mūsu teātra studijas klasē mēs mācāmies spēlējoties!

Ar teātra spēļu palīdzību mēs attīstām arī uzmanību, atmiņu, uztveri, iztēli un stimulējam domāšanas procesu.  

Katras nodarbības sākumā mēs nodibinām kontaktu savā starpā, jo tas ir svarīgi kopīgam draudzīgam darbam.  Sveicieni, veicot grupu vingrinājumus.  

 

  Tad ir pienācis laiks kustībām, jautrām iesildīšanās reizēm. Mēs rādām dažādus attēlus, pārejam pie mūzikas.  

Mēs turpinām runas iesildīšanu, dziedam kopā ar burtiem, izrunājam mēles pagriezienus un atskaņas. 
Tādējādi mēs papildinām savu vārdu krājumu, trenējam dikciju, artikulāciju, runas intonāciju un izteiksmīgumu.
 

Kad esam tik labi sagatavojušies, mēs turpinām savu vismīļāko - pasaku stāstu izspēlēšanu ar labu izjūtu. Mēs iemācāmies vadīt vienkāršas teātra lelles vai arī reinkarnējamies.  

  Nodarbības tiek pabeigtas ar mierīgām radošām spēlēm vai relaksācijas spēlēm.  

Un, protams, mēs neaizmirstam atvadīties viens no otra un novēlēt kaut ko labu.  

The Nodarbības ilgums ir 1 stunda. 


✅ Bērni piedalās nodarbībās bez vecākiem. 


🎧 Ir vieta, kur var gaidīt bērnu.  

Nodarbību dienas un laiki:


On️Otrdienās 11: 00-12: 00, 
On️Otrdienās 18: 00-19: 00,
On️Ceturtdienās 18: 00-19: 00.
 

🏰 Adrese: st. Stabu 92.  

Classes Nodarbību izmaksas: 


izmēģinājuma nodarbība - 5 eiro,
abonements 4 nodarbībām mēnesī - 32 eiro,
 
abonements 8 nodarbībām mēnesī - 56 eiro.
 

ℹ️ Reģistrācija un informācija pa tālruni, lietotni WhatsApp vai e -pastu: 
29672188, teatrsna@gmail.com
 

bottom of page